Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 25.6.2018
Nepřítomné třídy12345678910
1.Bexkexkexk
6.CAbscAbscAbsc
7.AAbscAbscAbscAbscAbsc
7.BAbscAbscAbscAbscAbsc
8.Aexkexkexk
Nepřítomní učitelé12345678910
Blažková Marta(nem)KálSchSchSch..
Dubcová Jitka(nem)..-Kou......
Houdková Miloslava(Dr)Sýk
Hrevušová Marta(nem)ŠrL-For....Ber
Jandusová Martina(PedD)An..-
Kálalová Věra(PedD)-KalBb
Martišková Irena(služ)Hou....
Ondrušová Helena(PedD)......
Suková Irena(nem)..TulBb....
Sýkorová Oxana(Dr)Kub..
Špinková Dana(PedD)......
Štajnerová Karolina(dov)ŠulcŠulcŠulcŠulc....
Změny v rozvrzích učitelů:
Andelová Lenka3. hodspojeno (Jan PedD)Aj6.A (A1)(008)
3. hodzměna Aj6.A (A2)(008)
Blabolilová Ludmila3. hododpadáPp7.A
4. hodsupl. (Suk nem)D9.B(306)za odpadlou
4. hododpadáPp8.A
5. hodspojeno (Kál PedD)Tv6.A (Dív)
Beranová Hana5. hodsupl. (Hre nem)Pp9.A(208)dohled
Doležálková Veronika6. hododpadáHv7.B
Formánková Dagmar3. hodspojeno (Hre nem)Aj6.B (6BF)(215)
3. hodzměna Aj6.B (6B N)(215)
Houdková Miloslava2. hodsupl. (Mart služ)Čj4.B(304)přespočetná hod.
Jandusová Martina3.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Kalíšková Ivana4. hodspojeno (Kál PedD)Tv5.C (Ch)
Kálalová Věra2. hodsupl. (Bla nem)Z8.A(302)dohled
3.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Koudelová Ilona4. hodsupl. (Dub nem)Čj6.B(315)za odpadlou
4. hododpadáNj6.C (6C N)
Kubcová Alžběta4. hodsupl. (Sýk Dr)4.Ado úvazku
Ondrušová Helena2.-4. hod Obecný pedagogický dohled
Schinková Milena3. hodsupl. (Bla nem)Z9.B(302)za odpadlou
3. hododpadáM6.C
4. hodsupl. (Bla nem)Z8.B(302)za odpadlou
4. hododpadáM7.B
5. hodsupl. (Bla nem)D8.B(302)za odpadlou
5. hododpadáM8.A
Sýkorová Oxana1. hodsupl. (Hou Dr)Čj3.A(203)přespočetná hod.
Špinková Dana3.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Šrámek Libor1. hodspojeno (Hre nem)Pg8.B (7F)+(204)
Šulcová Yvona1. hodsupl. (Štaj dov)Čj2.A(012)za odpadlou
2. hodsupl. (Štaj dov)Tv2.Aza odpadlou
3. hodsupl. (Štaj dov)Aj2.A(012)za odpadlou
4. hodsupl. (Štaj dov)Čj2.A(012)za odpadlou
Tulingerová Ivana3. hodsupl. (Suk nem)Čj9.A(306)za odpadlou
3. hododpadáČj8.A
Vopičková Luciepřed 3. hod dohled přízemí dozor
Změny v rozvrzích tříd:
1.B2.-4. hod exkurze
2.A1. hodČj(012)suplujeŠulcová Yvona(Štaj)
2. hodTvsuplujeŠulcová Yvona(Štaj)
3. hodAj(012)suplujeŠulcová Yvona(Štaj)
4. hodČj(012)suplujeŠulcová Yvona(Štaj)
3.A1. hodČj(203)suplujeSýkorová Oxana(Hou)
4.A4. hodsuplujeKubcová Alžběta(Sýk)
5. hodČjodpadá(Sýk)
4.B2. hodČj(304)suplujeHoudková Miloslava(Mart)
5.C4. hodTvChspojíKalíšková Ivana(Kál)
6.A3. hodAjA1(008)spojíAndelová Lenka(Jan)
3. hodAjA2(008)změnaAndelová Lenka
5. hodTvDívspojíBlabolilová Ludmila(Kál)
6.B3. hodAj6BF(215)spojíFormánková Dagmar(Hre)
3. hodAj6B N(215)změnaFormánková Dagmar
4. hodČj(315)suplujeKoudelová Ilona(Dub)
6.C3.-5. hod Obecná absence třídy
7.A2.-6. hod Obecná absence třídy
7.B2.-6. hod Obecná absence třídy
8.A1. hodPg7F(204)spojíŠrámek Libor(Hre)
2. hodZ(302)suplujeKálalová Věra(Bla)
3.-5. hod exkurze
8.B1. hodPg7F(204)spojíŠrámek Libor(Hre)
4. hodZ(302)suplujeSchinková Milena(Bla)
5. hodD(302)suplujeSchinková Milena(Bla)
9.A3. hodČj(306)suplujeTulingerová Ivana(Suk)
5. hodPp(208)suplujeBeranová Hana(Hre)
6. hodZodpadá(Bla)
9.B3. hodZ(302)suplujeSchinková Milena(Bla)
4. hodD(306)suplujeBlabolilová Ludmila(Suk)